Gestionarea Deseurilor

Gestionarea deşeurilor

Asigurarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de legea 211/2011 cu personal calificat de specialitate (Specialist managementul deşeurilor, cod COR 325713);

Asistență în identificarea deşeurilor generate conform codului deşeurilor în conformitate cu legislația în vigoare;
Consilierea și intermedierea relației cu laboratoare de specialitate pentru realizarea analizelor ce permit încadrarea corectă a deșeurilor;
Furnizarea de soluții tehnice pentru colectare, transport, manipulare, sortare, tratare și eliminare pentru orice categorie de deșeuri, cu costuri minime pentru beneficiar – producătorul de deșeuri – în conformitate cu legislația română în vigoare;
Consultanță pentru închiderea depozitelor de deşeuril;
Consultanță pentru construcție depozit de deşeuri industriale, deșeuri menajare, deșeuri periculoase;

Activitatea de consultanţă în managementul deşeurilor propriu-zisă


Acestea înseamnă consilierea clienţilor noştri cu privire la:
– amenajarea/pregatirea zonei de stocare a deşeurilor;
– ambalarea temporară a deşeurilor generate (recipienţi folosiţi, modul de etichetare cu fişe de siguranţă pentru fiecare categorie în parte, conform legislatiei in vigoare);
– semnalizarea zonelor cu deseuri;
– instruirea angajaţilor asupra modului de manipulare a deşeurilor;
– informaţii privind modul de completare a formularelor aferente generării, raportării lunare etc. a deşeurilor generate;

Activitatea de raportare


Acest serviciu preia sarcinile şi obligaţiile clientului de efectua raportările lunare către APM. Acest lucru se poate realiza prin prezenţa la sediul companiei dumneavoastră sau prin mijloace electronice.