Elaborare documentații

Gospodărire a apelor

Obţinerea avizului / autorizaţiei de gospodarirea apelor


• Elaborarea documentaţiilor specifice pentru obţinerea avizului / autorizaţiei de Gospodărire a Apelor;
• Elaborare studii hidrogeologice;
• Reprezentarea clienţilor în relaţia cu Apele Romane;

Obţinerea acceptului de evacuare a apelor uzate


• Elaborarea documentaţiilor specifice pentru obţinerea Acceptului de evacuare a apelor uzate;
• Reprezentarea clienţilor în relaţia cu concesionarul serviciilor publice de Apă şi Canalizare;

Protecţia mediului

Aviz de mediu;
Acord de mediu;
Autorizaţie de mediu;
Bilanţuri de mediu;
Raport de mediu;
Raport de evaluare de mediu;
Planuri de urgenţă internă şi externă;
Planuri de prevenire a poluărilor accidentale;
Audit intern de mediu;
Elaborare Planuri de Managemant de Mediu;
Cercetarea celor mai bune tehnologii disponibile (BAT) pentru diferitele procese tehnologice;
Programe de conformare;
Externalizare activitate responsabil de mediu (Raportări Agenţia de Mediu, Gestiune deşeuri, reprezentare beneficiar la discuţiile cu Agenţia de Mediu);