Consultanţă de specialitate

• Coordonarea activităţii prin implementarea legislaţiei în cadrul societăţilor;
• Recomandarea celor mai bune soluţii pentru valorificarea sau eliminarea deşeurilor;
• Analiza costurilor deşeurilor sau a altor materiale supuse legislaţiei de mediu;
• Întocmirea documentaţiilor tehnice necesare pentru obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de mediu;
• Evidenţe lunare/semestriale/anuale conform legislaţiei în vigoare;
• Întocmirea şi transmiterea raportărilor şi/sau informaţiilor solicitate de către instituţiile de protecţia mediului (Agenţia pentru Protecţia Mediului, Garda de Mediu, Administraţia Natională „Apele Romane” şi Administraţiile Bazinale aferente);
• Monitorizarea parametrilor de calitate a mediului (apa, aer, sol, zgomot);
• Identificarea soluţiilor optime pentru rezolvarea problemelor de mediu;
• Elaborarea planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;
• Întocmirea documentelor necesare pentru monitorizarea deşeurilor generate (fişe de gestiune, plan de eliminare deşeuri, plan de gestionare a deşeurilor).